E-MA SK s.r.o.

Popradská 2416/64C, 040 11 Košice, Slovensko

IČO: 52781933
DIČ: 2121152506
ORSR: Registrácia okresného súdu KE I,
vo vložke č.47756/V, oddiel Sro (aktuálny výpis)

mobil: +421 902 420 855
e-mail: e-ma@e-ma.sk

GDPR a Osobné údaje