E-MA SK s.r.o.

Inžinierska činnosť

 • územné rozhodnutie
 • stavebné povolenie
 • kontrola projektovej dokumentácie vrátane profesii
 • vyjadrenia správcov inžinierskych sietí
 • pripojenie na inžinierske siete (prípojky)
 • stanoviská dotknutých orgánov a organizácií
 • zabezpečenie technického dozoru
 • zabratie verejného priestranstva
 • koordinácia prác pri realizácii stavieb
 • výber dodávateľov
 • návrh a dodávka interiérov na kľúč (kúpeľne, kuchyne, podlahy atď)
 • kolaudačné rozhodnutie

Spracovanie stavebných rozpočtov

 • čerpanie rozpočtov
 • kontrola faktúr
 • spracovanie výkazov výmer
 • tvorba súpisov vykonaných prác