E-MA SK s.r.o.

STYRCON 200®

E-MA SK s.r.o je obchodným a exportným partnerom výrobcu Styrcon s.r.o.


STYREXON je vonkajší tepelno izolačný kompozitný systém (ETICS). Jednotlivé komponenty sú zosúladené tak, aby vytvárali jeden harmonický celok.

STYREXON je kontaktný zatepľovací systém. Izolačné dosky STYRCON 200® sa kontaktne lepia o podklad a kotvia plastovými hmoždinkami. Po zabrúsení a napenetrovaní sa povrch dosiek vystuží sklotextilnou sieťkou vnorenou do stierky a na povrch sa kontaktne nanesie vhodná omietka.

STYREXON zachováva všetky prednosti tepelnej izolácie STYRCON 200®. Je vhodný na zlepšenie tepelnoizolačných schopností obvodového muriva novostavieb i starších budov, s dôrazom na zachovanie paropriepustnosti, dodržanie nehorľavosti a s výbornou odolnosťou voči poveternostným podmienkam. Je rezistentný voči bio-invázii, t.j. na povrchu sa nevytvárajú riasy a plesne, v izolácii si nerobia chodbičky myši, nesídli v ňom hmyz a hlavne nevyzobávajú a nehniezdia v ňom vtáci. Je vhodný aj na sanáciu starých budov, hlinených / valkových / kamenných domov, sakrálných budov, historických pamiatok ( interiér ) kde nie je možný zásah zvonku na fasáde.


Spoločnosť STYRCON vyrába na Slovensku tepelnú izoláciu vlastnou originálnou patentovo chránenou technológiou už od roku 1991. Polystyrén-cementové dosky STYRCON sú paropriepustné, nehorľavé, vhodné tiež na zateplenie problémových stavieb a neštandardných konštrukcii.

STYREXON systém

STYRCON / STYRCON - foto

STYRCON 200®
polystyrén-cementová tepelno-izolačná kompozitná doska

STYRCON / STYRCON - foto

LEPSTYR (25kg)
lepiaca armovacia stierka na Styrcon

STYRCON / STYRCON - foto

PENESTYR (5kg/1kg)
penetračný náter pre zatepľovací systím Styrexon

STYRCON / STYRCON - foto

TANIEROVÁ HMOŽDINKA
hmoždinka na kotvenie dosiek Styrcon

STYRCON / STYRCON - foto

SKLOKERAMICKÁ MRIEŽKA
sklotextílna sieťka na armovanie zatepľovacieho systému

STYRCON 200®

Technické parametre Jednotka Hodnota Norma
Rozmery: dĺžka, šírka mm 900 x 450 EN822
Rozmery: hrúbka mm 30 - 150 EN823
Objemová hmotnosť kg.m3 200 EN1602+AC
Reakcia na oheň  - A2-s1, d0 EN13501-1
Faktor difúzneho odporu μ  - 9 EN12086
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ W.K-1.m-1 0,047 EN12667
Pevnosť v tlaku pri 10% stlačení kPa 180 EN826
Pevnosť v ťahu kPa 80 EN1607+AC
Pevnosť v ohybe kPa 170 EN12089
Rozmerová stabilita (70oC, 90% vlh) % ±0,5 EN1604+AC

Styrcon dosky (1m2 = 2,5ks)

Hrúbka dosky (mm) Hmotnosť dosky (kg) Počet ks/paleta m2/paleta
30 3,4 150 60,0
40 3,6 129 51,6
50 4,0 108 43,2
60 4,9 90 36,0
70 5,6 78 31,2
80 6,5 69 27,6
90 7,2 63 25,2
100 8,0 57 22,8
120 9,6 48 19,2
140 10,8 42 16,8
150 12,3 39 15,6

Prečo Styrcon?

 • Zdravotne nezávadný pri práci aj koncovom použití
 • Ľahká manipulácia a práca s materiálom
 • Pevné dosky
 • Nehorl'avost'
 • Aj vnútorná izolácia
 • Alternativa ku sanačným omietkam
 • Rýchla stavba
 • Rýchla izolácia podzemných garáží
 • Stratené debnenie
 • Jedinečné použitie na rekonštrukciu starých domov
 • Stavba rodinných domov zo Styrcon-u

Použitie

Domy dôchodcov

Domy dôchodcov

Nemocnice

Nemocnice

Výťahové šachty

Výťahové šachty

Podzemné garáže

Podzemné garáže

Únikové východy

Únikové východy

Fasády

Fasády

Schodiská

Schodiská

Výškové budovy

Výškové budovy

Technická dokumentácia

Galérie

ZOBRAZIŤ VŠETKY GALÉRIE

Videogalérie

ZOBRAZIŤ VŠETKY VIDEÁ