E-MA SK s.r.o.

Ceny a kvalita

Úvaha na základe skúseností

Pri rozhovoroch so zákazníkmi takmer každý deň sa dozvedáme aktuálne pomery na stavebnom trhu. žiaľ ale nič pozitívne ani z krátkodobého či dlhodobého hľadiska. Cenové rally v stavebníctve netreba zvlášť rozoberať, je to v TV, internet, printové média. Ale poďme späť k nášmu sortimentu. 

Styrcon - tak ako bol január a marec slabý, február bol fajn a apríl sa prebral z letargie asi vďaka počasiu alebo očakaváným cenovým navýšeniam ? S kýmkoľvek sa bavíme z tejto oblasti, nikto nevie, rovnako ako my, predpokladať ako to pôjde ďalej, nevieme na základe analýz predpovedať ďalší vývoj predaja a tým pádom ani upravovať či udržiavať predaj na úrovni predošlého obdobia.

Stručne a jasne - proste to lieta, taka objemová volatilita tu ešte nebola a to ani v čase krízy v roku 2009. Sledujeme ekonomické správy, zahraničné zdroje ale aj vnímame názory našich zákazníkov ale nevieme sa ničoho chytiť. Drevo hore o stovky %, minerálna vlna oficiálne priznané "divoké" nárásty s limitovanými objemami, tehly resp iný stavebný materiál ani nie je v požadovaných objemoch. Je všeobecne známe, že cenové tabuľky už dávno neplatia a nereflektujú aktuálne dianie aj keď sa firmy, ktoré ich poskytujú snažia registrovať zmeny a vydávať rýchle update-y ale nejak sa nám cenový život zrýchlil.

Prečo tento príspevok vznikol ? Lebo chceme ako doteraz zákazníkom ponúkať stabilné podmienky, ceny a kvalitu. Čo z toho je možné v súčasnosti dodržať ? Žiaľ veľmi málo aj keď by sme radi. Preto sme boli nútení v dôsledku navýšenia cien zdrojových surovín navýšiť predajné ceny s jedným ALE :

LepStyr ostal nezmenený, Styrcon-ové dosky a PeneStyr boli navýšené podľa objemu surovín ale všetko v priemere 15 % čo na dnešné podmienky je naozaj viac ako prijateľné. 

Záverom, zákazník si nájde tovar sám aj keby sme núkali oveľa vyššie navýšenie pretože STYREXON systém je kvalita bez slov a netvrdíme to my ale tvrdia to mnohí naši zákazníci, ktorí sa k nám vracajú aj po roku či dvoch.

Zoznam článkov