E-MA SK s.r.o.

Štát poskytne peniaze pre 30 tisíc domácností na zateplenie

Kedy ? žiadosť o príspevok JESEŇ 2022 (po vyhláseni výzvy)
Výška príspevku : 19.000 EUR BEZ dph (pre domy staršie ako 10 rokov)

Krytie finančným príspevkom : max 60% ( všetkých investovaných prostriedkov)

Výnimka : preplatenie až 95% 
(ak sú v dome viacdetné rodiny, samoživitelia alebo zdravotne postihnutá osoba)

Termín dokončenia : do 8-12 mesiacov (od doručenia potvrdenia o schválenej dotácii)

Kto : spoluvlastník alebo vlastník domu (potvrdenie LV)

Ako : online ( portál Slovenskej agentúry životného prostredia)
Alebo prostredníctvom 10 kancelárií v krajských mestách

Cieľ získania príspevku : úspora min 30% energie
( bude poskytnutý energetický certifikát na overenie pred a po zateplení)

Na Slovensku by mala prebehnúť realizácia obnovy desiatok tisíc rodinných domov podľa programu Zelená obnova z Plánu obnovy a odolnosti. Viac informácií na web-e : www.obnovdomov.sk

Zoznam článkov