E-MA SK s.r.o.

STYRCON 200 INFO

Dosky STYRCON ® 200 v kontakte s vlhkým murivom ostávajú na povrchu suché.

K odpareniu vody dochádza priamo v doskách. Na rovnakom princípe funguje aj sanačná omietka. Na rozdiel od nej je kapacita pórov v doskách STYRCON ® 200 podstatne väčšia.  Navyše dochádza k tomu, že pôvodná stena je po zateplení teplejšia, výpar vody do styrconovej štruktúry väčší ako v sanačnej omietke - murivo sa rýchlejšie vysušuje!

Nehorľavé zateplenie

STYRCON 200 je nehorľavý kvôli cementovej škrupine na každej polystyrénovej guľôčke. Táto bariéra zabraňuje šíreniu plameňa. Izoluje polystyrénové granule od seba. Ak sú tepelnoizolačné dosky STYRCON®200 vystavené priamemu ohňu, polystyrén sa z nich len postupne odparí, ale cementový skelet ostane. Dosky ostanú doskami, nebortia sa, nič z nich neodkvapkáva.

Sanačné zateplenie

Polystyrén-cementové dosky STYRCON 200 majú výbornú paropriepustnosťktorá je daná pórovitosťou štrukúry. Cement nevypĺňa priestory medzi granulkami polystyrénu, tie ostávajú voľné. Tvoria sieť veľkých nekapilárnych - nevzlínavých a navzájom poprepájaných pórov. V doskách STYRCON®200 sa nachádzajú aj kapilárne póry. V cementovej škupine. Sú však krátke a vzlínajúca voda sa ihneď odparuje do spomínaných medzizrnných priestorov.

Dosky STYRCON®200 v kontakte s vlhkým murivom ostávajú na povrchu suché. K odpareniu vody dochádza priamo v doskách. Na rovnakom princípe funguje aj sanačná omietka. Na rozdieľ od nej je kapacita pórov v doskách STYRCON®200 podstatne väčšia. Navyše dochádza k tomu, že pôvodná stena je po zateplení teplejšia, výpar vody do styrconovej štruktúry väčší ako v sanačnej omietke - murivo sa rýchlejšie vysušuje!

Vnútorné zateplenie - to neplatí pre STYRON

Interiérové zateplenie sa bežne neodporúča, lebo pôvodné murivo ostane v zime prechladené, čo spôsobí kondenzáciu vodnej pary v konštrukcii. Tento problém sa dá obísť kapilárne aktívnym materiálom, ktorý kondenzát odvedie - rozpije. Tým sa dosiahne rýchle spätné odparenie vody z muriva.

Zoznam článkov